Möödunud aastal ehitas Tiki Treiler Eesti Päästeametile 6 erihaagist, millega päästjad edaspidi saavad teostada inimpäästet.

Päästeameti tellitud haagistest annab ülevaate Päästeameti päästetööde osakonna valmisolekutalituse ekspert Erkki Põld.

Mis asi on päästejett?

Eelmisel aastal soetas Päästeamet esmakordselt kuus päästejetti. Päästejette kasutatakse inimeste päästmiseks veepääste sündmustel.

Päästeametil on Eestis kokku 48 veepääste kutselist päästekomandot ning kasutusel on nii päästetöö paadid, merepääste paadid kui ka päästejettid. Päästejette kasutame eelkõige merepääste sündmustel, kuna sellega on võimalik reageerida rasketes ilmastikutingimustes, ning tagatud on kiire reageerimise ja hea manööverdamise võimalus päästetöödel.

Päästejettide tarbeks oli loomulikult vaja ka haagiseid, millega päästesõidukeid transportida ning kiirelt vette lasta ning siin oli meie koostööpartneriks Tiki Treiler.

Kuidas Päästeamet on soetatud haagistega rahul?

Päästejette kandvad haagised on olnud vägagi vastupidavad ning selle üle on hea meel. Oleme päästejettide kasutamise protsessi ka nüüd veel detailsemalt analüüsinud, mis on tõstatanud meis soovi ka tänaseid haagiseid veidi modifitseerida.

Kuna standardsed jetihaagise lahendused ei võimalda sõiduki kiiret veeskamist, siis on meil plaan koos Tiki arendusmeeskonnaga olemasolevaid haagiseid antud võimaluse tarbeks mõnevõrra ümber ehitada. Samuti on meie päästejetti küljes päästelaud, mille jaoks soovime haagistele ehitada vajalikud kinnitused.

Päästjatelt on tulnud ka ettepanek varustada haagised isikukaitse varustuse hoidmise kastidega.

Uuel, täiustatud lahendusega jetihaagisel on jett teistpidi peal, mis võimaldab kiiret veeskamist.

Kõik need arendustööd võimaldavad Päästeametil veelgi kiiremini päästa uppumisohus inimest, sest uus haagiselahendus võimaldab märkimisväärselt kiiremat päästejetti veeskamist.

Kuidas langes valik Tiki haagiste kasuks?

Päästeameti korraldatud päästejettide hanke võitis Yamaha Keskus, kes siis omakorda tellis vajalikud haagiseid Tiki Treilerilt. Teame, et Tiki Treiler on koostööd päästevaldkonnas varemgi teinud - nt Eesti Päästeliiduga päästehaagise ehitamisel.

Päästeamet näeb Tikis kindlasti sisukat ja pikaajalist koostööpartnerit, kellega saab ühiselt mõelda Eesti päästevõimekuse arendamisele.

 

Päästeameti haagiste ehitusprotsessist annab ülevaate Tiki Treiler arendusjuht Merlis Joosep.

Mis põhjale Tiki haagise ehitas?

Haagis baseerub Tiki seeriatoodangus oleval jetihaagisel JS-750-L, millel tegime mitmeid täiendusi:

 • Täiendati haagist spetsiaalse raamiga päästelaua transpordiks
 • Standardsed tuled asendati LED tuledega
 • Liug-siinidele lisati täiendavad rullikud, hõlbustamaks jeti peale- ja mahalaadimist
 • Lisati täiendavad reguleeritavad ääretuled, et haagist oleks võimalik teha sõidu ajaks nähtavaks nii sõidu- kui ka veoauto tahavaatepeeglitest, kuid samas siiski mahuks etteantud ukseavadest sisse
 • Paigaldati haagisele varurattahoidik, koos varurattaga

Kuidas kulges haagise projekteerimine ja ehitamine?

Selleks, et haagis sobiks Päästeameti päästejeti ja eelpool mainitud lisavarustusega ideaalselt kokku, laenasime projekteerimis- ja ehitustööde ajaks Yamaha keskusest antud jeti. Antud otsus võimaldas kohe alguses luua täpselt Päästeameti vajadustele vastava jetihaagise. 

Käesoleva teise etapi arendustööde eesmärk on suurendada veeskamise kiirust väljakutsetel ja mahutada kogu päästevarustus kompaktselt koos jetiga haagisele.

Tiki poolt plaanime antud haagistele teha järgnevad täiendused:

 • Päästelaua raami modifitseerimine selliselt, et jetti on võimalik mõlemat pidi haagisele paigutada
 • Külgedel paigaldatakse varustuse kastid, mahutamaks päästeparve, päästeveste, kiivreid jms.
 • Loome veel lihtsamad ja kiiremad varustuse kinnitamise võimalused haagisele
 • Paigaldame kaitsepleki, mis kaitseb jeti turbiini kivide, liiva jms. eest
 • Paigaldame õhkrehviga suurema tugiratta, lihtsustamaks haagise liigutamist inimjõul, pehmel pinnasel
 • Lisatakse jeti suunajad haagise tagaossa, lihtsustamaks jeti pealevintsimist

Taaskord kasutame head võimalust ja oleme oma tootmishoonesse toonud kohale kogu haagisele paigaldatava päästevarustuse, et tagada Päästeameti vajadustele täpselt sobiva jetihaagise valmimine.